நேர்த்தியான காஞ்சிவரம் பட்டு சேலை
நேர்த்தியான காஞ்சிவரம் பட்டு சேலை
நேர்த்தியான காஞ்சிவரம் பட்டு சேலை
நேர்த்தியான காஞ்சிவரம் பட்டு சேலை

நேர்த்தியான காஞ்சிவரம் பட்டு சேலை

Regular price Rs. 5,188.00
/
Free Shipping Across India.

உலகில் சில விஷயங்கள் எப்போதும் காலமற்றதாகவே இருக்கும். எங்கள் காஞ்சிவரம் கலை பட்டு சேலை போல. இந்த உன்னதமான வடிவமைப்பு நம் நாட்டில் எஞ்சியிருக்கும் மிகப் பழமையான சேலை நெசவு நுட்பங்களில் ஒன்றாகும். ஒவ்வொரு அலமாரிகளிலும் கட்டாயமாக இருக்க வேண்டிய சேலை செய்ய நுட்பமான வடிவமைப்பு, உயர்மட்ட தரம், அதிர்ச்சியூட்டும் வண்ணம் மற்றும் பாரம்பரியத்தின் தொடுதல் அனைத்தும் ஒன்றிணைகின்றன!